-100%

Camera UNV CW180 – Camera đo thân nhiệt UNV (Uniview)


 • Tự động đo nhiệt độ, video demo được phát liên tục trong 24h
 • Đo nhiệt độ chính xác
 • Hỗ trợ liên kết bằng giọng nói, báo động thời gian thực của những người bị sốt
 • Ảnh chụp thời gian thực của khuôn mặt người khi đo nhiệt độ
 • Hỗ trợ nhắc nhở không mang khẩu trang
 • Hỗ trợ thống kê thời gian thực về tổng số lần đo nhiệt độ, số người bình thường và bất thường

– Liên hệ

Camera UNV CW180:

 • Tự động đo nhiệt độ, video demo được phát liên tục trong 24h
 • Đo nhiệt độ chính xác
 • Hỗ trợ liên kết bằng giọng nói, báo động thời gian thực của những người bị sốt
 • Ảnh chụp thời gian thực của khuôn mặt người khi đo nhiệt độ
 • Hỗ trợ nhắc nhở không mang khẩu trang
 • Hỗ trợ thống kê thời gian thực về tổng số lần đo nhiệt độ, số người bình thường và bất thường

Gọi điện thoại
0946.118.068
icons8-exercise-96challenges-iconchat-active-icon